Note: Bukas po ang post na ito para sa anumang komento, tanong o paglilinaw. 

Nagsimula na ang school year 2016-2017 kasabay ang pagpapatupad ng bagong K-12 curriculum para sa basic education.

Pero marami pa ring magulang ang nagtatanong kung bakit kinailangang baguhin pa ang curriculum sa elementarya at high school, lalo na’t madaragdagan ng 2 taon ang kanilang bubunuin sa pagpapa-aral ng anak.  May ilan pa ngang tumututol sa pagpapatupad nito.

Ano nga ba ang K to 12 curriculum?

Inilalaan ko ang post na ito para sa mga kapwa ko magulang na nagpapahalaga sa pag-aaral ng kanilang mga anak, at para na rin sa lahat ng mga hindi guro subalit interesadong maintindihan ang programa. Narito ang ilan sa mahahalagang impormasyong dapat nating malaman.

Bakit kailangan ang K to 12 basic education curriculum?

 • May ilang pag-aaral na nagpapakita ng pagiging kulelat ng Filipinas kung ikukumpara sa ibang bansa pagdating sa performance sa Math at Science. Isang sukatan nito ay ang tinatawag na Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Sa taong 2003 at 2008, naging mababa ang ranggo ng Filipinas, sa katunayan noong 2008, sa pangsampu tayo sa sampung bansang sinukat pagdating sa Math. Hindi ba medyo nakakahiya?
 • Bukod pa rito nakita ng DepEd sa resulta ng National Achievement Tests mula 2005 hanggang 2010 na karamihan sa mga estudyanteng nagtatapos ng high school ay di sapat ang natutuhan. Lubhang napakalayo ng mga kabuuang scores ng mga estudyanteng Filipino kumpara sa target ng DepEd.
 • Bago ang K to 12, mayroon na lamang tatlong (3) bansa sa buong mundo, na may 10 taon basic education program (Elem to High school). Dalawa nito ay pawang nasa Africa – Angola, Djibouti at ang ikatlo, siya nga pong tunay: Filipinas.
 • Kung naalala mo ang kwento ng mga Filipinong nakapagtapos ng kolehiyo sa Filipinas na hindi natatanggap sa parehong propesyon sa ibang bansa dahil kulang ng taon ang ating pre-university program. Halimbawa, ang doktor o engineer sa Filipinas ay kailangan pang mag-aral muli o kaya’y pumasok sa trabahong may mas mababang sahod sa ibang bansa. Sanhi rin ito ng ilang mga kasunduan ng mga bansa na nagbibigay ng minimum na 12 years basic education para kilalanin ang isang college degree. Bago ang K to 12, 10 years lang ang ating basic education.
 • Ngayong ipinatutupad ang K to 12, naging 13 years na ang basic education program mula kinder hanggang grade 12. Inaasahan na magagawa na nating makipagsabayan sa lahat ng bansa sa Asya; tuluyan na rin nating iniwan ang Angola at Djibouti sa makalumang 10 year basic education program. Hindi na rin masama.

Ano ang K to 12 program?

Ang K to 12 ay stratehiya ng reporma sa edukasyon na naglalayong makabuo ng mga Filipinong handang makipagsabayan sa ibang bansa, taglay ang makabagong mga kakayahan at kaalaman (21st century skills) at handa para sa mas mataas na antas ng edukasyon, pagtatrabaho o pagnenegosyo.

Ito ay pamamaraan upang mas lalo pang itaas, palalimin, at palawigin ang antas ng edukasyon sa bansa. Bunga ito ng masusing pag-aaral ng mga eksperto sa edukasyon, kung kaya naging dahan-dahan ang pagpapatupad nito.

jfbulacan9751snildefonsongarlangfvf_05
Schoolchildren in Mataas na Parang, San Ildefonso Bulacan. By Judgefloro [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons

Ano ang bago sa K to 12 program?

Bago pa man ang K to 12 program, marami nang ginawang pagpapaunlad sa basic education, kaya naman hindi na rin bago ang pagbabago kung tutuusin.

Bukod sa dinagdagan ng 2 taon ang basic education, sisikapin ding baguhin ang paraan ng pagtuturo. Bukod sa nabanggit kanina, layunin din ng bagong curriculum na maging tunay na handa sa paghahanapbuhay ang isang high school graduate. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga pagbabago sa  K to12:

 1. Kasabay ng Kindergarten Law, naging cumpolsory na ang pag-aaral sa kinder. Play-based ang pag-aaral ng kinder at walang pormal na subjects pero may partikular na ‘domain’ na pau-unlarin sa mga bata gaya ng Values education, physical, health and motor development, cognitive development, at language literacy and communication.
 1. Mula sa dating bi-lingual (English at Filipino), ang wikang ginagamit sa pagtuturo sa K to 12 ay multi-lingual at mother tongue based. Ibig sabihin, bukod sa English at Filipino, gagamitin na rin ang mismong wika ng estudyante sa kanyang lugar (Mother-tongue based). Cebuano para sa mga batang Cebuano, Ilocano para sa batang Ilocano, Tagalog para sa mga Tagalog.

Tanong: Hindi kaya mas lalong magulo ito? Hindi naman. Ayon sa mga pag-aaral, mas madaling natututo ang bata kung ang wikang kanyang naiintindahan ang gagamitin sa pagtuturo sa kanya. Ibig sabihin ang pag-aaral sa mother-tongue ay naglalaan ng matibay na pundasyon ng pag-aaral gamit ang Filipino at English. Ang mother-tongue ay isang paraan ng pagtuturo at subject din.  Mula Grade 1 hanggang Grade 3, may bukod na subject ang Mother tongue, mawawala na ito pagdating ng Grade 4 pero patuloy pa rin ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo sa ilang mga subjects.

 1. Sa Elementary, may 8 pangunahing subjects: 1) English, 2) Filipino, 3) Mathematics, 4) Science, 5) Araling Panlipunan, 6) Edukasyon sa Pagpapakatao, 7) Music, Art, Physical Educationand Health (MAPEH) at 8) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Gayunman, hindi lahat maituturo sabay-sabay simula Grade 1. Halimbawa, ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay sisimulan sa grade 4, and Science ay mag-uumpisa sa grade 3. Ilan lang ang mga ito.
 1. Sa High School naman, meron nang junior (Grades 7-10) at senior (Grades 11-12) high school. Mapapansin na ang istrukura ng bagong High School curriculum ay nauukol sa paghahanda sa pagtatrabahoo pagnenegosyo bukod pa sa mga tradisyunal na subjects. Pinag-ibayo ang pag-aaral ng Techonology and Livelihood Education na may mahalagang gagampanan para sa pagpasok sa senior high school. Pagkatapos ng grade 10, ang isang estudyante ay maari nang magkaroon ng NC I (National Compentency certificate) tulad ng ibinibigay ng TESDA sa mga vocational course. Inaasahan na lahat ng gagraduate sa high school ay may skills na kelangan sa pagtatrabaho.
 1. Ang karamihan sa mga academic subjects sa senior high school (Grades 11-12) ay mga general education subject sa first at second year college (logic, philosophy of man, Philippine at World Literature, Life Sciences, etc).  Sa yugtong ito, may di hihigit sa 7 compulsory subjects pa din at karagdagang ‘specialization’ batay sa pinili ng estudyante (entrepreneurship, tech-voc o academics).  Ang estudyanteng nais magpatuloy sa college ay kukuha ng Academic Specialization, pipili lang siya ng mga subject na gusto gaya ng Advance Science, advance math, journalism etc. Ang estudyanteng gustong mag tech-voc (di na didiretso sa college) ay maaring ipagpatuloy ang TLE specialization na natapos sa grade 9 at 10 at makakuha ng NC II.
 1. Susundin ng pagtuturo sa K to 12 curriculum lalo na sa Math at English ang prinsipyo ng ‘Spiral Progression’. Sa madaling salita ang ilang mahihirap na subjects gaya ng Algebra ay unti-unting ipapakilala sa unang baitang hanggang makarating sa senior high school taliwas sa dating pamamaraan na itinuturo ang Algebra sa first year high school pa lang . Layunin nito na makilala na ang konspeto at prinsipyo ng mahihirap na subject nang paunti-unti at hindi biglaan. Hindi ba’t mas madaling matutunan ang isang bagay kung bata ka pa lang pamilyar ka na? Sang-ayon din ito sa isang pag-aaral.

Summary

Marami pang nilalaman ang K to 12 curriculum.  Ilan lamang ang aking mga nabanggit sa mga pangunahing impormasyon na dapat alam natin bilang mga magulang. Hindi ko na rin tatangkain pang ipaliwanag ang mas teknikal at mahihirap nitong konsepto- bukod sa matrabaho, baka di mo na basahin pa.

Maari din namang bisitahin ang website ng DepEd para sa mas detalyadong pag-aaral, mabuting magsimula sa kanilang FAQs.

Kung tutuusin,  napakaganda ng mga improvements sa edukasyon na nais ipatupad sa pamamagitan ng K to 12.  Saludo ako sa mga eksperto na pinag-aralang mabuti ang curriculum na ito. Lahat halos ng mga prinsipyong nakapaloob ay batay sa pag-aaral ng mga siyentipiko, pyschologists, education experts, atbp.

Kaya naman, sa ganang akin, marapat lang na may matinong rason at masusing pag-aaral ang sinumang may pagtutol dito. Kung hindi K to 12, ano ang kanilang alternatibo?

Advertisements